Η νέα, αντιδραστική κυβέρνηση της Σουηδίας και ο τρόπος με τον οποίο εκλέχθηκε