Δωρεές

Στηρίξτε το συνεργατικό μας πρόγραμμα και οικονομικά:

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
Transform Europe
IBAN: AT32 1400 0012 1083 3710
BIC/SWIFT: BAWAATWW