Η πιο αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη ηττήθηκε από έναν δεξιό συνασπισμό