Γιατί η άποψη περί «μοναδικής σκέψης» είναι παραπλανητική