Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ουκρανία από τη σκοπιά του κοινωνικού φύλου