Η αντι-ηγεμονία και η άνοδος ενός νέου ιστορικού πολιτικού μπλοκ