Συνέδριο: Ανορθόδοξος μαρξισμός και αυστρομαρξισμός στην Ανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτήν

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει την τρέχουσα έρευνα, να εμβαθύνει τις υπάρχουσες γνώσεις για την αυστρομαρξιστική και την ανορθόδοξη μαρξιστική σκέψη στην Ανατολική Ευρώπη, από τις αρχές του 1900 έως την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και να αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω πρόοδο της έρευνας στο αντικείμενο.

Κύρια ιδέα του συνεδρίου ήταν να αναδείξει την ποικιλία της ανορθόδοξης μαρξιστικής σκέψης στην ευρύτερη Ανατολική Ευρώπη, στο ιστορικό πλαίσιο της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, καθώς και μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, όταν οι επιρροές  του ανορθόδοξου μαρξισμού και του αυστρομαρξισμού πήραν διαφορετικές εθνικές μορφές, σε συνάρτηση με τις διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το συνέδριο κάλυψε το ευρύτερο φάσμα των ανορθόδοξων μαρξιστικών και των αυστρομαρξιστικών θεωριών και στοχαστών. Τα πάνελ δεν οργανώθηκαν με βάση τις χώρες, ούτε με βάση το αυστηρό μοντέλο των θεματικών, αλλά ως μια συνεργατική πλατφόρμα που στόχος της ήταν η συλλογή ευρύτερων πληροφοριών για πιθανούς συνδέσμους που θα προωθήσουν την έρευνα.

Videos on English page: https://transform-network.net/tr_media/conference-unorthodox-and-austro-marxism-in-eastern-europe-and-beyond/