Μια Δεξιά όλο και πιο ξενοφοβική, ένα Κέντρο διαμελισμένο και μια ανερχόμενη Αριστερά