Εργαστήριο της Balkan Society for Theory and Practice (BSTP): είναι ο εθνικισμός παρωχημένος;