Το ζήτημα της ασφάλειας και η Αριστερά: εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση της ζωής μας συνεχίζεται και επιταχύνεται με ρυθμούς πανδημίας.

Παρόλο που παρέχει λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας και έχει γίνει μέρος της απάντησης των κρατών της ΕΕ στην πανδημία, οι κίνδυνοι και οι απειλές για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η προστασία της ιδιωτικότητας και η προστασία από τις διακρίσεις, είναι υπαρκτοί και δεν μπορούν να παραβλεφθούν.

Το συγκεκριμένο podcast παρουσιάζει το 6ο εργαστήριο της σειράς «Ασφάλεια και Αριστερά στην Ευρώπη – Προς νέες αριστερές εννοιολογήσεις της ασφάλειας», το οποίο διοργάνωσαν το transform! europe και το Γραφείο Βρυξελλών του Ιδρύματος Rosa-Luxemburg-Stiftung. Στόχος της σειράς είναι να προωθήσει μια διατομεακή και διακρατική συζήτηση για την ειρήνη και την ασφάλεια, υπό το πρίσμα των σημερινών προκλήσεων και κινημάτων (φεμινιστικό, αντιρατσιστικό, οικολογικό, κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κίνημα για την ειρήνη). Σε αυτό το πλαίσιο, ακτιβιστές, επιστήμονες και μέλη αριστερών κομμάτων ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τον τρόπο που συζητείται η ασφάλεια σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, καταθέτοντας τη δική τους οπτική για το τι σημαίνει ασφάλεια, σε σχέση με τις παραπάνω προκλήσεις και τα κινήματα. Τα εργαστήρια προωθούν τον συνεχή διάλογο, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει σε μια ηλεκτρονική δημοσίευση (epublication), με προβληματισμούς και περαιτέρω ερωτήματα για μια αριστερή εννοιολόγηση της «ασφάλειας».

Το «podcast» κυκλοφόρησε στα αγγλικά, στο πλαίσιο της σειράς Women on Air: Global Dialogues στο Radio Orange (Αυστρία), η οποία αφορά τα γυναικεία κινήματα παγκοσμίως, τις φεμινιστικές και διαπολιτισμικές συζητήσεις, τις αναπτυξιακές πολιτικές, την εργασία και τη ζωή των γυναικών, καθώς και τις παγκόσμιες σχέσεις εξουσίας.

Τα κύρια ερωτήματα των εργαστηρίων περιλαμβάνουν:

  • Συζητήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα, για ποιανού την ιδιωτικότητα μιλάμε; Ποιανού η ασφάλεια λαμβάνεται υπόψη και ποιανού όχι;
  • Πώς αντιμετωπίζουμε την τάση της συνεχούς επέκτασης της μαζικής επιτήρησης στο όνομα της ασφάλειας;
  • Ποιες είναι οι αντίπαλες στρατηγικές για την κινητοποίηση του κοινού ενάντια στη μαζική επιτήρηση;
  • Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία έχουν επανειλημμένα εργαλειοποιηθεί για να δικαιολογήσουν σχέδια μαζικής παρακολούθησης. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολλών;

Ομιλήτριες: