Συλλογική κινητοποίηση ενάντια στην κλιματική αλλαγή μέσα στο 2015

Για να προετοιμαστούν για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών πάνω στην κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβρη του 2015 στο Παρίσι, σχεδόν 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ίδρυσαν συλλογικά την πλατφόρμα «Συνασπισμός Climat 21» για να: δημιουργήσουν την πίεση που απαιτείται για μια φιλόδοξη και δίκαιη κλιματική δράση, και μετασχηματιστικές και αειφόρες δημόσιες πολιτικές.

Παρά τα 20 χρόνια διεθνών διασκέψεων πάνω στην κλιματική αλλαγή, η διεθνής κοινότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα την παγκόσμια κλιματική κρίση. Καθώς είναι κάτι παραπάνω από επιτακτικό το να αντιστρέψουμε την κλιματική αλλαγή, παρακαλούμε να συνδράμετε μαζί μας στο χτίσιμο μαζικής κινητοποίησης και πολιτικής ώθησης τις ακόλουθες ημέρες-κλειδιά:

Στις 30 και 31 Μάιου, θα εκκινήσουμε μια περίοδο διεθνών κινητοποιήσεων μέσα στον Ιούνιο εγκαλώντας τους υπευθύνους για την κλιματική αλλαγή και καλώντας για ριζικό μετασχηματισμό των μοντέλων ανάπτυξής μας μέσω πολλαπλών δράσεων, πρωτοβουλιών και διαδηλώσεων σε όλη τη Γαλλία.

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι και σε πόλεις σε όλη τη χώρα, και πέρα από αυτή, θα κινητοποιηθούμε για να στηρίξουμε και να προβάλουμε πρωτοβουλίες κατοίκων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης.

Στις 28 και 29 Νοεμβρίου, ακριβώς πριν οι διαπραγματευτές κατευθυνθούν στο COP21 στο Παρίσι, θα κινητοποιηθούμε μαζικά στους δρόμους τους Παρισίου, σε μεγάλες Γαλλικές πόλεις – και, ευελπιστούμε, σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο – για να γνωστοποιήσουμε τα αιτήματά μας στους ηγέτες των κρατών και στην κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του COP, θα υπάρχουν όλο και περισσότερες δράσεις, συγκεκριμένα στο Παρίσι.

Από τις 6 Δεκεμβρίου και μετά, θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος για συγκλίσεις, συζητήσεις και οι κινητοποιήσεις θα είναι ανοιχτές για όλους όσους θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση κατοίκων, καθώς επίσης να συμβάλλουν σε εναλλακτικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή.

Στις 12 Δεκεμβρίου, στο κλείσιμο της κλιματικής συνδιάσκεψης, θα κατεβούμε στους δρόμους, συγκεκριμένα του Παρισίου, για να χαράξουμε δρόμους πέρα από το COP. Θα κάνουμε τις φωνές μας να ακουστούν: ναι, η κοινωνία των πολιτών είναι ενωμένη μπροστά σε αυτή την τεράστια πρόκληση για την ανθρωπότητα και ενάντια σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή: πολυεθνικές και κυβερνήσεις. Το κίνημά μας θα συνεχίσει να μεγαλώνει μετά το Παρίσι!

Συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά!

Ιστοσελίδα: www.coalitionclimat21.org
Facebook: https://www.facebook.com/climat21
Twitter: @climat21

Γράψτε μας στο: contact@coalitionclimat21.org  αν επιθυμείτε να προστεθείτε στην διεθνή μας λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου