Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1: Εκατό αποχρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χαρτογραφώντας την Πολιτική Οικονομία των Περιφερειών του ευρώ.

Το transform! europe και το Rosa-Luxemburg-Stiftung ξεκινούν μια μελέτη μεγάλης διάρκειας με αντικείμενο τη σφαιρική κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών φαινομένων στις σύνθετες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και με τη χρήση της συγκριτικής ανάλυσης.

Στόχος μας είναι η έρευνα να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη συζήτηση για το μέλλον της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και να προσφέρει μια ενημερωμένη βάση για τη δημιουργία ριζοσπαστικών αριστερών πολιτικών, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, επιθυμούμε το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο να αποτελέσει ένα εργαλείο για την οικοδόμηση και την προώθηση στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών, μέσω του συντονισμού των δράσεων, τόσο των ευρωπαϊκών αριστερών οργανώσεων όσο και των πολιτικών αντιπροσωπειών τους.

Η ενταξιακή πορεία των ευρωπαϊκών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε, τις τελευταίες δεκαετίες, στην εμφάνιση δύο μεγάλων περιφερειακών ενοτήτων: της λεγόμενης «παλιάς περιφέρειας» -η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης (ΝΕ) – και τη «νέα περιφέρεια», η οποία περιλαμβάνει τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ). Αυτές οι δύο περιοχές θα αποτελέσουν το αντικείμενο των συγκριτικών μας αναλύσεων.

Περιγραφή της έρευνας

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, σκοπεύουμε να χαρτογραφήσουμε καθεμιά από τις προαναφερθείσες περιφέρειες, εξετάζοντας τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχεια της έρευνάς μας. Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση της δεύτερης φάσης του έργου: την αποτίμηση σε βάθος της κατάστασης στις συγκεκριμένες περιφέρειες του ευρώ, τη συγκριτική ανάλυση και την ερμηνευτική μελέτη των ασυμμετριών ισχύος εντός της ΕΕ, καθώς και τον ρόλο τους στο μέλλον της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτό, αναζητούμε τρεις υποψήφιους/ες -νέους/ες πανεπιστημιακούς  ή ερευνητές/ριες- με καταγωγή από τη Νότια Ευρώπη ή από την ΚΑΕ, οι οποίοι/ες θα αναλάβουν να συλλέξουν δεδομένα για την καθεμά από τις δυο περιφέρειες του ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας:

I. Χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) – 2 ερευνητές

 1. Περιοχή χαρτογράφησης: περιοχή της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), ομάδα χωρών του Βίζεγκραντ (Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία),
 2. Περιοχή χαρτογράφησης: Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία), Δυτικά Βαλκάνια (Σλοβενία, Κροατία)

ΙΙ. Χώρες της Νότιας Ευρώπης (ΝΕ) – 1 ερευνητής

 1. Περιοχή χαρτογράφησης: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος.

Η τελική μορφή της έρευνας θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στα αγγλικά, και θα κυκλοφορήσει αρχικά μεταξύ των αριστερών ενδιαφερομένων, ώστε να διευκολύνει τον εσωτερικό διάλογο και τη χάραξη στρατηγικής. Η συνθετική σύνοψη θα δημοσιευτεί σε διάφορες γλώσσες για όσους ενδιαφέρονται, μαζί με την αναλυτική παρουσίαση των σημερινών προβλημάτων και των συζητήσεων που θα γίνουν για την εξεύρεση λύσεων και εναλλακτικών, από την προοπτική της Αριστεράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα: "Εκατό αποχρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χαρτογραφώντας την Πολιτική Οικονομία των περιφερειών του ευρώ.", διαβάστε το ακόλουθο συνημμένο:  Περιγραφή του πρότζεκτ (βλ. «Έγγραφα» στα δεξιά)

Όροι συμμετοχής

 • Νέοι/ες πανεπιστημιακοί ή ερευνητές από χώρες της ΝΕ ή της ΚΑΕ με επαγγελματικές δεξιότητες στον εντοπισμό πηγών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 
 • Ερευνητική εμπειρία στους τομείς της Κοινωνιολογίας ή/και των Οικονομικών, της Πολιτικής Επιστήμης, της Ιστορίας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση του Word και της επεξεργασίας δεδομένων (Word, Excel).
 • Ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο ομάδας. Τυχόν εργασιακή εμπειρία σε ομάδα θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Εξοικείωση με τις θέσεις της Αριστεράς και την κριτική και προοδευτική σκέψη.
 • Αποδοχή των αξιών και των στόχων του transform! europe και του Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Οκτωβρίου 2020. 

 • Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19 Οκτωβρίου 2020. 
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 28 Οκτωβρίου 2020. 
 • Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ: 1ης Νοεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να συμμετάσχουν στις πρώτες συνεδριάσεις για τον συντονισμό της ερευνητικής ομάδας, μέσω ZOOM που θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 1-2 του Νοεμβρίου 2020. 

Αμοιβή 

I. Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) – 2 ερευνητές/ριες:

 1. Για: τις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) και της ομάδας του Βίζεγκραντ (Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία), αμοιβή 1.000 ευρώ 
 2. Για: τις χώρες των Βαλκανίων (Ρουμανία, Βουλγαρία), και των Δυτικών Βαλκανίων (Σλοβενία, Κροατία), αμοιβή 700 EUR

ΙΙ. Χώρες της Νότιας Ευρώπης (ΝΕ):

 1. Για: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, αποζημίωση 1.000 ευρώ 

Οι φορολογικές κρατήσεις θα επιβαρύνουν τους ερευνητές. Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Επικοινωνία

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή στην οποία θα κοινοποιούν τους λόγους για τους οποίους τους/τις ενδιαφέρει η συγκεκριμένη έρευνα, μέσω email στη Ντάγκμαρ Σβέντοβα στη διεύθυνση: svendova@transform-network.net, αναγράφοντας «APPLICATION: euro peripheries_PART 1» στο παδίο: θέμα του email. Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να σταλούν μέσω email στην ίδια διεύθυνση.

Ποιοί είμαστε

transform! europe: δίκτυο 35 ευρωπαϊκών οργανισμών από 22 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης των πολιτών και της κριτικής επιστημονικής ανάλυσης, και αποτελεί το αναγνωρισμένο πολιτικό ίδρυμα του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Η συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ινστιτούτων, ιδρυμάτων και ατόμων επιθυμεί να συμβάλει στη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών και στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου.

Rosa-Luxemburg-Stiftung: διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εκπαίδευση των πολιτών που υπάγεται στο γερμανικό Die Linke. Αποτελεί φόρουμ συζήτησης γύρω από προοδευτικές πολιτικές εναλλακτικές και χώρο κριτικής σκέψης και έρευνας, τόσο για τη Γερμανία όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. Το γραφείο των Βρυξελλών λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης η οποία ασχολείται με ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.