Η ομάδα εργασίας των οικονομολόγων του transform!

Η έναρξη λειτουργίας της «Ομάδας εργασίας των οικονομολόγων του transform!» (TEWG) έγινε με την επισήμανση των προτεραιοτήτων του προγράμματος του transform! για την κρίση στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο δίκτυο, το οποίο συντονίζουν η Έλενα Παπαδοπούλου, η Ελιζαμπέτ Γκωτιέ και ο Μαξίμ Μπενατούϊγ, 43 οικονομολόγοι από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρώτη εκδήλωση της ομάδας εργασίας ήταν ένα εργαστήριο που ασχολήθηκε με την κατάσταση της ευρωπαϊκές κρίσης, τις αριστερές εναλλακτικές λύσεις, καθώς την ανάλυση του «σοκ ανταγωνιστικότητας» και όσων κρύβονται πίσω από αυτό. Το εργαστήριο έγινε στο Παρίσι (11-12 Απριλίου 2013) συμμετείχαν 22 οικονομολόγοι από 8 ευρωπαϊκές χώρες που έγινε στο Παρίσι (11-12 Απριλίου 2013). Η πλήρης έκθεση του εργαστηρίου, στα αγγλικά και γαλλικά, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του transform! (στην ενότητα «κρίση στην ευρώπη- κρίση της Ευρώπης»). Καταγράφει τα αποτελέσματα της συζήτησης, τις πολιτικές προτάσεις και τους τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον. Υπάρχει επίσης μια παρουσίαση σε PowerPoint, η οποία αποτελεί μια εισαγωγή στις αιτίες της κρίσης καθώς και μια επισκόπησή της.

Το γεγονός ότι υπήρχε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση πανεπιστημιακών και ερευνητών από όλη την Ευρώπη επέτρεψε στο εργαστήριο της TEWG να ασχοληθεί με το ζήτημα των αυξανόμενων διαφοροποιήσεων μεταξύ της λεγόμενης του «πυρήνα» και της «περιφέρειας» της Ευρώπης, καθώς και με τις αναγκαίες προτάσεις για το σχηματισμό αποτελεσματικών συνασπισμών που θα έχουν στόχο την αλλαγή στην Ευρώπη.

Οι γόνιμες συσκέψεις που έγιναν στο εργαστήριο οδήγησαν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της TEWG ήταν το αποτέλεσμα των γόνιμων συσκέψεων του εργαστηρίου. Στο μέλλον η ομάδα θα ασχοληθεί με το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης των χωρών του Νότου της ΕΕ, καθώς και με τις συζητήσεις που αφορούν την ευρωζώνη οι οποίες έχουν αναστατώσει τα αριστερά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, συγκεντρώνουμε τα πιο σημαντικά επιχειρήματα που αφορούν τα προαναφερθέντα θέματα έτσι ώστε αυτά να είναι στη διάθεση των ακτιβιστών και των ενδιαφερόμενων πολιτών. Η σχετική τεκμηρίωση υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα μας (στην ενότητα Πρόγραμμα «Το ευρώ σε συζήτηση – Το μέλλον του ευρώ»).

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, η TEWG εκπροσωπήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως στην παρουσίαση του μνημονίου 2013 των Ευρωπαίων Οικονομολόγων στο Παρίσι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο συνέδριο που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ (Βερολίνο, 30 Μαϊου) στο οποίο συζητήθηκε η μελέτη των Φλάσμπεκ και Λαπαβίτσα.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο αυτού του έτους, η TEWG θα παρευρεθεί στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Εξελικτική Πολιτική Οικονομία (EAEPE). Το συνέδριο αυτό, που έχει προγραμματιστεί να γίνει το Νοέμβριο του 2013, θα επικεντρωθεί στην κατάσταση και το μέλλον των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτή η συνάντηση θα μας δώσει τη ευκαιρία να μας κάνει περισσότερο γνωστούς, να κάνουμε διάφορες επαφές και να μετάσχουμε στην πιο πρόσφατη ανταλλαγή επιχειρημάτων για το ζωτικό θέμα της ανάκαμψης της ΕΕ. Η TEWG θα φέρει την ευθύνη δύο πάνελ που θα αφορούν το ένα την παραγωγική ανασυγκρότηση της Νότιας Ευρώπης και το άλλο τις βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης και την οικολογική μετάβαση.