Η ετήσια Συνάντηση Μελών του transform! europe για το 2019

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι των οργανώσεων-μελών, οι υπάλληλοι και οι προσκεκλημένοι του δικτύου μας συγκεντρωθήκαμε στα κεντρικά του γραφεία για την ετήσια Συνάντηση των Μελών του. 

Οι σχεδόν πενήντα παρεβρισκόμενοι συμμετείχαν σε πολιτικές συζητήσεις γενικού ενδιαφέροντος, ενώ τα μέλη ενέκριναν τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας του δικτύου για το 2020.

Τα θέματα που τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν:

· Οι πολιτικές συνέπειες των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών,

· Οι παρουσιάσεις των εθνικών και περιφερειακών εκλογών που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες,

· Η κατάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης την παραμονή του Brexit,

· Οι επικείμενες εκλογές σε Αυστρία, Πορτογαλία και Ισπανία,

· Τα καθήκοντα μιας αριστερής δεξαμενής σκέψης (think-tank) στο πλαίσιο της οικολογικής κρίσης,

· Η προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Προοδευτικών Δυνάμεων

Η επέκταση του δικτύου μας

Εκτός από την αναγνώριση του transform! UK ως πλήρους μέλους, το transform! χαιρετίζει τα τέσσερα νέα μέλη-παρατηρητές που ήρθαν στο δίκτυό μας: το ινστιτούτο DEMOS -μια μη κομματική ομάδα διανοουμένων, ακαδημαϊκών και ακτιβιστών από τη Λιθουανία-, το Ινστιτούτο Διαπολιτισμικής Έρευνας και Συνεργασίας (IIRC) της Αυστρίας, το The World Transformed –μια οργάνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιεί πλήθος συζητήσεων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο περιθώριο του ετήσιου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος-, και το γαλλικό ίδρυμα: La France Insoumise – Institut de Transition Citoyenne (Ανυπότακτη Γαλλία – Ινστιτούτο Μετάβασης του Πολίτη) μαζί με το ερευνητικό του τμήμα: Intéret Général.

Ανανεώνουμε τον τρόπο που δουλεύουμε

Ένα νέο πρότζεκτ αφορά στη συνεργασία του δικτύου transform! με το Corporate Europe Observatory (Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών: CEO) αναφορικά με το θέμα της AirBnB. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου παρουσίασε, μαζί με το transform!, το εν λόγω πρότζεκτ στους Ευρωβουλευτές της Ομάδας GUE/NGL, πριν από την υποβολή κρίσιμων ερωτήσεων στους αρμόδιους Επιτρόπους. Σχεδιάζουμε μια μεγαλύτερη και βαθύτερη συνεργασία του δικτύου μας με τη νέα GUE/NGL και τα μέλη της, στο πλαίσιο της ανάληψης νέων πρότζεκτ. Επιπλέον, προετοιμάζουμε το έδαφος για νέα προγράμματα συνεργασίας με ψηφιακά ΜΜΕ της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτός από αυτό, επιθυμούμε να συνδυάσουμε διάφορα προγράμματα μεταξύ τους, καθιστώντας τα ευρωπαϊκά (στα κεντρικά γραφεία του δικτύου, έχουμε λάβει πάνω από 50 προτάσεις) και να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις παραπάνω συνεργασίες. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να διαχωρίσουμε τα θέματα των προτάσεων ως εξής: αριστερές στρατηγικές και πολιτική εκπαίδευση, η εξέλιξη των πολιτικών θεωριών και ζητήματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο καπιταλισμό και τις εναλλακτικές του.

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης

Εκτός από τις εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του transform!, μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού μας προέρχεται από την επιδότησή μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συναρτάται άμεσα με τον αριθμό των ευρωβουλευτών που παρέχουν την υπογραφή τους στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Μια στρατηγική απόφαση που ελήφθη στην τελευταία συνάντηση μελών ήταν το transform! να κάνει -για πρώτη φορά- αίτηση στην ΕΕ για μεγαλύτερη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της χορήγησης κονδυλίων για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν: τον διάλογο μεταξύ χριστιανών και μαρξιστών και τις στρατηγικές κατά του δεξιού εξτρεμισμού. Οι αρμόδιες επιτροπές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τις αποφάσεις τους.

Διαρθρωτικές αλλαγές

Το transform! europe εισάγει τον τίτλο του "επίτιμου μέλους": Τα επίτιμα μέλη θα εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης από τα μέλη, και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Επιπλέον, ο Roland Kulke, συντονιστής της ομάδας εργασίας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό, εξελέγη επίσημος εκπρόσωπος του transform! στις Βρυξέλλες.

Η πολιτική μας οικογένεια στο σύνολό της, αναγνωρίζει πλέον τη μείζονα σημασία του κλίματος και της οικολογίας και το γεγονός ότι, εξαιτίας αυτού, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε.