H υλικότητα του άυλου: ICTs και τα Ψηφιακά Κοινά

Δημοσιεύουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τρίπτυχο: Επικοινωνία, Καπιταλισμός, Κριτική


(http://www.triple-c.at)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2015
Έκτακτοι εκδότες: Βασίλης Κωστάκης, Ράγκναρ Νούρξ Σχολή Καινοτομίας και Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας, Ταλίν (Εσθονία), P2P Lab (Ελλάδα), Ανδρέας Ρος, Τμήμα ανθρώπινης οικολογίας, Πανεπιστήμιο του Λουντ (Σουηδία)
Με μια συνεχώς αυξανόμενη περιβαλλοντική κρίση και μια απροσδόκητη αύξηση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ICT) ,της διαφορετικότητας και τη χρήσης, είναι πιο σημαντικό να κατανοηθούν η σημασία των ICT υποδομών. Αυτό το σημαντικό ζήτημα λοιπόν θέτει ένα ερώτημα: Ποια είναι τα πραγματικά υλικά και κοινωνικο-περιβαλλοντικό κόστος των παγκόσμιων ICT υποδομών ;


Σε μια πρόσφατη έρευνα (Fuchs 2013), καθώς και στο βιβλίο Ψηφιακή εργασία και ο Κάρλ Μάρξ (Fuchs 2014), ο Κρίστιαν Φουκς εξέτασε το σύνθετο ζήτημα των σχέσεων παραγωγής και τη νέα κατανομή της ψηφιακής εργασίας που καθιστά δυνατή την εγκατάσταση μεγάλων και φθηνών ICT υποδομών. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα προϊόντα και οι υποδομές ICT σε μεγάλο βαθμό για να ενσωματώνουν άλλες εξαιρετικά σκληρές συνθήκες εργασίας, ακόμα και συνθήκες δουλείας , όπως η εργασία σε ορυχείο σε συνθήκες εξάρτησης. Επεκτείνοντας το επιχείρημα αυτό, το WWF ανέφερε (Ρίντ και η Μιράντα 2007) ότι η εξόρυξη στη λεκάνη του Κονγκό αποτελεί σημαντική απειλή για το τοπικό περιβάλλον λόγω της ρύπανσης , της διατάραξης της βιοποικιλότητας, καθώς και της αυξημένης παρουσίας των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν δρόμοι και σιδηρόδρομοι. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι οι υποδομές ICT δεν αντιπροσωπεύουν κάτι άυλο , καθώς υπό τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες ενσωματώνουν συνθήκες δουλείας στο εργασιακό περιβάλλον, ταξικές σχέσεις και τις ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την ίδια στιγμή, τα αναδυόμενα ψηφιακά συστήματα παρέχουν μια νέα και πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα για την κοινωνική εξέλιξη, που αναμφισβήτητα έχει ενεργοποιηθεί από τη προοδευτικές δυναμική της ανάπτυξης των ICT. Αυτό κυρίως προβάλλεται ως μη ιεραρχημένη εργασία πολλών απασχολούμενων(commons- based peer production), δηλαδή, ένα νέο τρόπο συνεργασίας, κοινωνικής παραγωγής (Benkler 2006) στη βάση της ψηφιακής κατασκευής ή της κοινότητας με γνώμονα το περιβάλλον εργασίας(makerspaces), πρόκειται δηλαδή, για μορφές εργασίας με κατανομή κάτω προς τα πάνω(bottom-up). Τα πιο γνωστά παραδείγματα μη ιεραρχημένης εργασίας είναι τα ελεύθερα-ανοιχτά λογισμικά και η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Αν και αυτές οι νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης είναι συνδεδεμένες με το καπιταλισμό, έχουν τα χαρακτηριστικά για να αμφισβητήσουν αυτούς τους όρους με έναν τρόπο που θα μπορούσε να ξεπεράσει το κυρίαρχο σύστημα (Kostakis και Bauwens 2014).
Μετά από αυτή τη διαλεκτική διαμόρφωση, θα πραγματοποιήσουμε το άνοιγμα των αιτήσεων για την έρευνα αυτού του ενδιαφέροντος τριπτύχου όπου θα διερευνηθεί το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να ισορροπήσουμε τους κινδύνους και τις υποσχέσεις των ICT υποδομών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ένα δίκαιο και βιώσιμο παράδειγμα. Δεχόμαστε επιστημονικά άρθρα και σχόλια που αφορούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα. Χαιρετίζουμε επίσης, πειραματικές μορφές, κυρίως φωτογραφικά δοκίμια, τα οποία εξετάζουν το ειδικό αυτό θέμα.

Προτεινόμενα θέματα

  • Κείμενα που αποτυπώνουν , μετρούν ή / και θεωρητικοποιούν το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικό-περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υποδομών ICT.

  • Κείμενα που παρακολουθούν, μετρούν ή / και θεωρητικοποιούν την υπεραξία σε επίπεδο οικολογίας (γης), κοινωνικών συνθηκών (εργασίας) και την πνευματική ιδιοκτησίας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), στο πλαίσιο των ICT.

  • Η αντίληψη της ανθρώπινης οργάνωσης της φύσης (σε εταιρίες) με μη ιεραρχημένη εργασία πολλών απασχολούμενων(commonsbased peer production).

  • Μελέτες για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών (για παράδειγμα, 3D εκτύπωση ή μηχανές CNC) σε περιοχές με μη βιομηχανικούς τρόπους διαβίωσης, π.χ. οικό-χωριά ή παραδοσιακή γεωργία, καθώς και στις σύγχρονες πόλεις και μεγαλουπόλεις.

  • Προτάσεις για ιδέες και αντιλήψεις στην γεφύρωση της κοινωνικό-οικονομικής οργάνωσης των φυσικών κοινών αγαθών με την κοινωνικό-οικονομική οργάνωση των ψηφιακών κοινών αγαθών με βάση τους τύπους των οργανισμών κατά το παρελθόν και το παρόν που στηρίζονται στις θεωρίες των κοινών.

  • Επεξεργασία των θεωρητικών προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του εννοιολογικού διαχωρισμού των κατηγοριών υλικού- άυλου στα ψηφιακά κοινά.

Πηγές
Benkler, Yochai. 2006. The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. New Haven: Yale University Press.
Fuchs, Christian. 2014. Digital labour and Karl Marx. New York: Routledge.
Fuchs, Christian. 2013. Theorising and analysing digital labour: From global value chains to modes of production. The Political Economy of Communication 1 (2): 3-27. http://www.polecom.org/index.php/polecom/article/view/19.
Kostakis, Vasilis and Michel Bauwens. 2014. Network society and future scenarios for a collaborative economy. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
Reed, Erik and Marta Miranda. 2007. Assessment of the mining sector and infrastructure development in the congo basin region. Washington DC: World Wildlife Fund, Macroeconomics for Sustainable Development Program Office, 27. http://awsassets.panda.org/downloads/congobasinmining.pdf
Πρόγραμμα

  • Υποβολή περιλήψεων (250-300 λέξεις) μέχρι τις 15 Γενάρη 2015 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vasileios.kostakis@ttu.ee

  • Απαντήσεις για την αποδοχή / απόρριψη στους συντάκτες: 15 Φεβρουαρίου 2015Οι επιλεγμένοι συντάκτες θα πρέπει να υποβάλουν το πλήρες κείμενο τους για το τρίπτυχο: Επικοινωνία, Καπιταλισμός, Κριτική , μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Μαΐου 2015: http://triple-c.at/index.php/tripleC/about/submissions#onlineSubmissions

  • Αναμενόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της ειδικής έκδοσης: 1η Οκτωβρίου 2015.

Σχετικά με το περιοδικό
Το τρίπτυχο: Επικοινωνία, Καπιταλισμός Κριτικής είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανοικτής πρόσβασης περιοδικό χρησιμοποιώντας τη εμπορική άδεια Creative Commons licence. Είναι ένα περιοδικό που εστιάζει σε μελέτες της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης , των ψηφιακών μέσων, των πληροφοριών και της επικοινωνίας στην κοινωνία με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κρίσιμες μελέτες σε αυτούς τους θεματικούς τομείς. Το περιοδικό δείχνει ενδιαφέρον σε άρθρα που επικεντρώνονται στον ρόλο των πληροφοριών στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Για το ζήτημα αυτό, τα άρθρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν κρίσιμες θεωρίες ή / και εμπειρική έρευνα εμπνευσμένα από κρίσιμες θεωρίες ή / και τη φιλοσοφία και την ηθική καθοδηγούμενη από κριτική σκέψη, καθώς αφορούν την ανάλυση για τις δομές εξουσίας και τις ανισότητες του καπιταλισμού και ειδικά μορφές της διαστρωμάτωσης, όπως η τάξη, οι ρατσιστικές και άλλες ιδεολογίες και η καπιταλιστική πατριαρχία. Στα κείμενα θα πρέπει να υπολογίζεται το πώς παρουσιάζονται τα συμπεράσματά και πως συμβάλλουν με το φωτισμό των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν ή εμποδίζουν την πρόοδο της παγκόσμιας βιώσιμης και συμμετοχικής κοινωνίας της πληροφορίας. Το περιοδικό Triple C ιδρύθηκε το 2003 και εκδίδεται από τον Κρίστιαν Φούκς και Μαρισόλ Σαντοβάλ.