Γκαγιάτρι Τσακραβότρι Σπίβακ, « Η αρπαγή της Ευρώπης από τον ταύρο των αγορών»

Στις 20 Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς οργάνωσε, στην Αθήνα, εκδήλωση με ομιλήτρια την διακεκριμένη ακαδημαϊκό Γκαγιατρι Τσακραβοτρι Σπίβακ.

Η Γκαγιάτρι Τσακραβότρι Σπιβακ έδωσε την 6η ετήσια διάλεξη στη μνήμη του Νίκου Πουλαντζά, με τίτλο «Η αρπαγή της Ευρώπης από τον ταύρο των αγορών».

Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με το transform! europe.

Αναζητείστε το βίντεο της εκδήλωσης στα «Media» δεξιά.

Για μια σύντομη βιογραφία της ομιλήτριας παρακαλώ κάνετε κλικ εδω.