Βοηθός ερευνητής/τρια για το πρότζεκτ: “Ο σοσιαλισμός στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη – ο αυστρομαρξισμός”

Το transform! europe και το Ίδρυμα Rosa-Luxemburg-Stiftung αναζητούν βοηθό ερευνητή/τρια σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας με θέμα τις ιστορικές ρίζες του σοσιαλισμού στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η σοσιαλιστική παράδοση στο συγκεκριμένο, ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο, συνδέεται στενά με την ιστορία του πολυεθνικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος Αυστρίας (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs: SDAPÖ), το θεωρητικό υπόβαθρο του οποίου είναι γνωστό ως αυστρομαρξισμός.

Για επιπλέον μελέτη: Βάλτερ Μπάιερ, Ο αυστρομαρξισμός πέρα από τη  μελαγχολία της Αριστεράς

Περιγραφή τπυ πρότζεκτ

Η έρευνα θα διεξαχθεί, μακροπρόθεσμα, γύρω από τέσσερις άξονες:

α) Ο κεντροευρωπαϊκός μαρξισμός. Το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Αυστρίας, λόγω του διεθνικού του χαρακτήρα, ενσωμάτωνε διαφορετικά εθνικά τμήματα τα οποία, πριν ακόμα από τη διάλυση της καταπιεστικής αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, εξελίχθηκαν σε ανεξάρτητα κόμματα που στη συνέχεια, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα εθνικά κράτη τα οποία εκπροσωπούσαν. Εμείς θα ερευνήσουμε την κουλτούρα και την ιδεολογία του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος Αυστρίας, όχι ως αυστριακό φαινόμενο, όπως υποδηλώνει ο όρος «αυστρομαρξισμός», αλλά από τη σκοπιά του σοσιαλισμού στην Κεντρική Ευρώπη, ο οποίος δημιούργησε μια διακριτή μαρξιστική κουλτούρα.

β) Η Μικρή Διεθνής. Έχοντας ιδρυθεί το 1889, το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα θεωρούσε τον εαυτό του διεθνές κόμμα. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν σε αυτό, ξεκίνησαν από τα εξαιρετικά έργα των Ότο Μπάουερ και Καρλ Ρένερ και γύρω από τις έννοιες: «εθνικοπολιτιστική αυτονομία» και «αρχή της προσωπικότητας». Θα ερευνήσουμε αν και σε ποιο βαθμό οι παραπάνω συζητήσεις μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς μιας αριστερής πολιτικής, εν μέσω της κρίσης ενοποίησης που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του καλπάζοντος εθνικισμού.

γ) «Η οικία των μεγάλων θυγατέρων». Ενώ τα ονόματα των: Ότο Μπάουερ, Φρίντριχ Άντλερ, Μποουμίρ Σεράλ, Ιγνάτιου Νταζίνσκι και άλλων είναι διάσημα στην ευρωπαϊκή σοσιαλιστική ιστορία, τα έργα των: Κέτε Λάιχτερ, Τερέζ Σλέσινγκερ, Αντελαϊντ Ποπ, Μαρί Γιαχόντα, Έλεν Μπάουερ και άλλων, είναι ελάχιστα γνωστά, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στις γερμανόφωνες χώρες. Επιθυμούμε να μελετήσουμε τα έργα των δεύτερων, προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια ενός ερευνητικού προγράμματος που θα αφορά στην «Ιστορία της γυναικείας εργασίας στον καπιταλισμό».

δ) Οι έννοιες του σοσιαλισμού και οι στρατηγικές μετασχηματισμού. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το τότε Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Αυστρίας, το πρόγραμμα του οποίου αντλούσε την έμπνευσή του από τον αυστρομαρξισμό, εκπροσωπούσε το 90% της αυστριακής εργατικής τάξης. Στο θεωρητικό έργο που αναπτύχθηκε στους κόλπους του, λόγω της τεράστιας βάσης που διέθετε, διατυπώθηκαν σχεδόν όλα τα δυνατά ερωτήματα που αφορούσαν στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό (η κοινωνικοποίηση, ο ρόλος του κράτους, η δημοκρατία, η οικονομική δημοκρατία και πολλά άλλα). Αυτός ο πλούτος που χαρακτήριζε τη θεωρία και την εμπειρία -σύμβολο του οποίου ήταν η "Κόκκινη Βιέννη"-αξίζει να αναλυθεί κριτικά και να γίνει ευρύτερα γνωστός, μέσα από τις μεταφράσεις των κυριότερων έργων στα αγγλικά. 

Οργανόγραμμα για το έτος 2020/2021

α) Δημοσίευση του βιβλίου του Μπάουερ: «The Austrian revolution» (επιμέλεια: Μπάιερ και Κανεπά), που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2020 στις ΗΠΑ,

β) Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στη Βιέννη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της έρευνας στη συνέχεια,

γ) Δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερόμενων ερευνητών και ερευνητικών ινστιτούτων στην Κεντρική Ευρώπη,

δ) Μελέτη των πηγών,

ε) Προετοιμασία της έκδοσης ενός βιβλίου για τη θεωρία του κράτους (μεταφράστηκε το 2021) που θα κυκλοφορήσει το 2022

στ) Έκδοση ενός βιβλίου μέσω των εκδόσεων VSA-Verlag, την επομένη ενός συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2021

Όροι συμμετοχής

  • Νέοι πανεπιστημιακοί ή ερευνητές/τριες από την ΚΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, με καλή γνώση αναζήτησης των πηγών και με ανάλυτική ικανότητα.
  • Εργασιακή εμπειρία πάνω στην ιστορία του εργατικού κινήματος και/ή της πολιτικής επιστήμης.
  • Δυνατότητα εργασίας στο πλαίσιο ομάδας και δεξιότητες στη διοργάνωση εκδηλώσεων.
  • Καλή γνώση της γερμανικής και/ή της αγγλικής γλώσσας · η γνώση μιας σλαβικής γλώσσας (τσεχικά ή πολωνικά) είναι επιθυμητή.
  • Συμφωνία με τις αρχές και τους στόχους του transform! europe και του Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμία υποβολής προσφορών: 19 Οκτωβρίου 2020 

  • Προθεσμία υποβολής των προτάσεων: 19 Οκτωβρίου 2020. 
  • Ανακοίνωση του αποτελέσματος: 28 Οκτωβρίου 2020. 
  • Η έρευνα θα διεξαχθεί μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αμοιβή 

14.000 ευρώ. Τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις αφορούν τον/τη βοηθό ερευνητή/ρια. Η        αμοιβή θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις στη διάρκεια ισχύος της έρευνας. 

Επικοινωνία 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να στείλουν την αίτησή τους, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή όπου θα εξηγούν το ενδιαφέρον τους για την έρευνα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Βάλτερ Μπάιερ, στη διεύθυνση: baier@transform-network.net  

Στο θέμα του email πρέπει να αναγράφεται: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ:« Ο σοσιαλισμός/μαρξισμός στην ΚΑΕ». Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να σταλούν μέσω email στην ίδια διεύθυνση.

Ποιοι είμαστε

transform! europe: δίκτυο 35 ευρωπαϊκών οργανισμών από 22 χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης των πολιτών και της κριτικής επιστημονικής ανάλυσης, και αποτελεί το αναγνωρισμένο πολιτικό ίδρυμα του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Η συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ινστιτούτων, ιδρυμάτων και ατόμων επιθυμεί να συμβάλει στη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών και στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου.

Rosa-Luxemburg-Stiftung: διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εκπαίδευση των πολιτών, που υπάγεται στο γερμανικό Die Linke. Αποτελεί φόρουμ συζήτησης γύρω από προοδευτικές πολιτικές εναλλακτικές και χώρο κριτικής σκέψης και έρευνας, τόσο στη Γερμανία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το γραφείο των Βρυξελλών λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης η οποία ασχολείται με ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.