We, EU and NATO – How to go on?

Seminar

 In Czech, Slovak language only.
Documents

Program

10:00 — 13:00 Blok přednášek

13:00 — 13:30 Přestávka na oběd

13:30 — 16:00 Blok diskuse

——

Dagmar Švendová, BA, LL.M. koordinátorka pro střední a východní Evropu, transform! europe

  • Úvodní slovo

Andrej Bóna místopředseda Strany demokratického socialismu

  • Je EU víc sexy než levice? Možnosti a limity zapojení generace miléniálů do levicové politiky.

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. politolog

  • Český národní zájem a EU/NATO

RSDr. Karel Klimša zakladatel Vratimovského odborného semináře

  • Obraz EU, volby a české národní zájmy.

doc. Radim Valenčík, CSc. ekonom, vysokoškolský učitel

  • Eurounijní turbulence a úloha teorie.

PhDr. Josef Skála, CSc. marxista na volné noze

  • Realismus a “realismus” vůči NATO a EU.

Mgr., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. poslanec slovenského parlamentu

    • Späť k narodnemu štátu! Späť k socializmu! Späť k internacionalizmu!