Σεμινάριο:Πώς ο Καπιταλισμός αυτομετασχηματίζεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Από την κρίση του Καπιταλισμού στη νέα πρόκληση ενός νέου διεθνισμού όλων των αντισυστημικών δυνάμεων.

 

Πρόγραμμα

 • Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, 10.00-18.00.

 • Σεμινάριο σε δύο συνεδρίες με τον Σαμίρ Αμίν ( Φόρουμ του τρίτου κόσμου, Παγκόσμιο Φόρουμ για τις εναλλακτικές)

 • Εισαγωγή από τον Γιόργιο Ριόλο ( Πολιτισμική Ένωση Punto Rosso)

Πρώτη Συνεδρία: 10:00-13:00

Πως ο καπιταλισμός μεταμορφώνει τον εαυτό του σε παγκόσμια κλίμακα. Κρίση, Ιμπεριαλισμός, νέες σχέσεις ανάμεσα σε κέντρα και περιφέρειες, περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναπαραγωγισιμότητα του συστήματος.

Οι κρίσεις συνιστούν ισχυρές πιέσεις για την αναδιοργάνωση και τη μεταβολή του καπιταλισμού και σηματοδοτούν την αφετηρία νέων κύκλων συσσώρευσης. Όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, η παγκόσμια κρίση λειτουργεί ακριβώς με αυτό τον τρόπο. Οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις μεταβολές στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό παράδειγμα, στο ιδιοκτησιακό παράδειγμα και στο παράδειγμα των ηγεμονικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (ιμπεριαλισμός, μετατόπιση του κέντρου βάρους της ανάπτυξης σε νέα κέντρα κ.λ.π) επιφέρουν διαφορετικές αλλαγές ή μεταβάσεις, τουλάχιστον στη σχέση κέντρου-περιφέρειας.

 • Εισαγωγή από τον Σαμίρ Αμίν

 • Συμμετέχουν οι Τζιάνκαρλο Σάκκομαν ( παρουσίαση του προγράμματος

  «Σχέδιο εργασίας- Για μία Αριστερά του 21ου αιώνα»), Τζιόρτζιο Λουνγκίνι (Πανεπιστήμιο Πάβια)

 • Συζήτηση

Δεύτερη Συνεδρία: 14:00-18:00

Πρόταση για έναν νέο Διεθνισμό που να στοχεύει στην οικοδόμηση εναλλακτικών απέναντι στον Παγκόσμιο Καπιταλισμό, για τον αποκαλούμενο «Σοσιαλισμό του 21ου Αιώνα». Ποια Ευρώπη, ποιες εναλλακτικές σε Παγκόσμια Κλίμακα;

Η εμπειρία της Α’ Διεθνούς· δίκτυα κοινωνικών κινημάτων, ενώσεις, πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, κυβερνήσεις κ.λ.π που στοχεύουν σε εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον καπιταλισμό στην Ευρώπη και στον κόσμο· οι πρόσφατες εξεγέρσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

 • Εισαγωγή από τον Σαμίρ Αμίν

 • Συμμετέχουν οι Λουτσιάνα Καστελλίνο (πρώην ευρωβουλευτής)

Μίμμο Πορκάρο (Πολιτισμική Ένωση Punto Rosso)

 • Συζήτηση.

 

Διοργάνωση:Πολιτισμική Ένωση Punto Rosso.

Αίθουσα των τοιχογραφιών της επαρχίας του Μιλάνο, (Sala degli Affreschi della Provincia, Corso Monforte 35, Milan)

Τηλ και Φαξ +39-02-874324

info@puntorosso.it

www.puntorosso.it