Όλη η αλήθεια για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων